Techniky emoční svobody - EFT a FasterEFT

Cítit se dobře je normální

Řešíte složitou situaci? Je toho na vás moc? Točíte se v bludném kruhu a nevíte, jak z něj ven? Trápí vás smutek, úzkost, zlost? Potřebujete získat odstup a vnitřní klid?

Terapie EFT a FasterEFT (metody emoční svobody) vás dokáží posunout rychle dál

Součástí jakéhokoliv cesty či problému jsou vždy EMOCE.

S emocemi je výhodné se naučit správně zacházet, škodíme si, pokud s nimi bojujeme nebo je potlačujeme.

Techniky EFT a FasterEFT nám pomáhají osvobodit se od negativních emocí, které nám brání v prožívání plnohodnotného života. Omezení v našem životě, která ukrývají emoční bolest, jsou jak psychická tak i fyzická. Mezi psychická omezení se řadí převážně strach, hněv, malé sebevědomí, pocity viny. Mezi fyzická omezení patří hlavně bolest a nemoc.

EFT a FasterEFT jsou jednoduché, logické a praktické metody pro každého ipro svépomoc. Přímočaře se zabývají příčinou problému. Patří do oboru energetické meridiánové psychologie a kombinují práci s fyzickým tělem a myslí. Metody si získávají čím dál větší popularitu nejen mezi zastánci alternativní medicíny, ale i lékaři, psychology a psychiatry. Jsou založeny na revoluční studii, která dokazuje, že většina našich negativních emocí a chybných přesvědčení je příčinou přerušení toku energie v lidském energetickém systému.

Při práci na daném problému se odstraňují negativní bloky a tak negativní reakce a emoční bolest, prvotně propojené s problémem, vymizí. Tento výsledný efekt je při zpracování všech aspektů problému trvalý. Uvažujeme stejně, ale přitom jinak – již bez zbytečných negací a špatné volby.

Síla EFT a FasterEFT spočívá právě v eliminování negativních zvyků a bloků ve všech oblastech života – vztahy, práce, peníze i zdraví.

Příklady s čím Vám EFT a FasterEFT může pomoci:

SEBEVĚDOMÍ a SEBEÚCTA
 • nedostatek sebedůvěry, pocity nejistoty, potřeba adaptace na změnu, pocity viny, studu
 • nedokážu říci ne, manipulují se mnou
STRES, STRACH, ÚZKOST, ZLOST, DEPRESE
 • je toho na mě moc
 • obavy, nervozita, strach z budoucnosti
 • strach z létání, řízení auta, z veřejného vystoupení
 • ztráta životní motivace, nevím kudy dál
NESPAVOST, ÚNAVA
 • nedostatek energie, únavový syndrom, vyhoření, odkládání věcí – prokrastinace
TRAUMATA, PTSD
 • prožitá traumata, sexuální zneužití, traumata v rodině, životní krize
ZÁVISLOSTI
 • kouření, alkohol, léky, drogy, hráčství, nadměrné utrácení, přejídání

 

PROBLÉMY VE VZTAZÍCH
 • s partnerem, dětmi, v práci
PROBLÉMY S HMOTNOSTÍ, PORUCHY PŔÍJMU POTRAVY
 • emoční přejídání, jojo efekt, anorexie, bulimie, psychické problémy s tím spojené
 • hubnutí pomocí EFT a NLP
PROBLÉMY DĚTÍ a MLÁDEŽE
 • poruchy učení, obavy ze školy, bojácnost, malé sebevědomí, šikana, noční pomočování, zdravotní problémy
FYZICKÉ PROBLÉMY A BOLESTI
 • chronické nemoci a bolesti – i ty kde si klasická medicína neví rady – např. bolesti hlavy, migrény, kožní problémy, alergie, vysoký krevní tlak, ženské problémy
PROBLÉMY SPOJENÉ S DOSTATKEM
 • strach opustit jisté zaměstnání
 • bloky bránící Vám v dosažení finančního dostatku, problémy související s finanční ztrátou

a další problémy…

Jak EFT a Faster EFT vznikly?

EFT (Emotional freedom techniques)

EFT vytvořil v 90. letech minulého století Gary Craig a díky své jednoduchosti a nesporným úspěchům se rychle rozšířila jak v USA a Kanadě, tak také v Evropě a Austrálii. Je založena na nových objevech týkajících se propojení psychiky a fyzického těla a na nejnovějších poznatcích o fungování lidského mozku. K harmonizaci těla používá prvků psychologie v kombinaci s poklepem na akupunkturní body známé po tisíciletí v medicíně Dálného Východu. V současné době má metoda více jak 200 000 terapeutů na celém světě.

FasterEFT (Faster emotional focused transformation)

Tvůrce metody FasterEFT Robert G. Smith (USA) touto metodou rozvinul klasické EFT. FasterEFT je používáno v Americe, Evropě, Austrálii.
FasterEFT je často rychlejší než EFT – pracuje s komplexem pocitů  a  práce závisí na klientovi a na tom jak ví, že má problém  FasterEFT slouží ke změně toho, jak vnímáme problémy, jak nahlížíme na svět kolem nás a jak se cítíme. Metoda používá při terapeutické práci systém ťukání na akupunkturní body na těle.

Autor metodu vytvořil sloučením osvědčených metod pro  zlepšení kvality života a odbourání stresu a jejich osobitou kombinací. Studoval TFT (Terapii myšlenkového pole), EFT (Techniky emoční svobody), NLP (Neurolingvistické programování), BSSF(Be Set Free Fast).

UPOZORNĚNÍ: Metody, které používám, nejsou náhradou za lékařskou ani psychoterapeutickou péči, nedoporučuji tedy v žádném případě vysazovat stanovenou léčbu lékařem či psychoterapeutem, ani vysazovat předepsané léky. Se zlepšením stavu lze snižovat léky, popř. měnit léčbu POUZE s výslovným rozhodnutím a souhlasem vašeho ošetřujícího lékaře nebo psychoterapeuta.

Ceník individuálních terapií a konstelací

Konstelace a terapie
1000 Kč
Prvních 60 min
za každou další 1/4 hodinu +200 Kč
Počítejte s dobou 1 hod až 2 hod. Konstelaci je třeba vždy dokončit.