Emoční inteligence

Cítit se dobře je normální

Součástí jakéhokoliv cesty či problému jsou vždy EMOCE.

Emoce jsou nevyhnutelnou součásti našeho života a je pro nás výhodné naučit se s nimi správným způsobem zacházet. Emoce zásadním způsobem ovlivňují kvalitu našeho života – naše prožívání, naši komunikaci s ostatními a zpětnou vazbu od lidí okolo nás.

Pozitivní i negativní emoce mají v našem životě svůj význam …

Pozitivní emoce se nám líbí a rádi je vyhledáváme – dalo by se říci, že nám ukazují cestu. Negativní emoce nám jsou naopak nepříjemné a rádi bychom je neměli. I negativní emoce však mají svůj smysl – umíme-li s nimi správně pracovat, velmi dobře nám mohou ukázat, kde potřebujeme udělat změnu. Pokud negativní emoce (např. hněv, strach, úzkost, pocity viny, žárlivost apod.) dlouhodobě prožíváme nebo pokud je potlačujeme, vyhýbáme se jim či je ignorujeme, má to na náš život nepříznivý vliv.

Jak to udělat, aby se negativní emoce staly našimi pomocníky a nekomplikovaly nám náš život?

S negativními emocemi je výhodné se naučit správně zacházet. Škodíme si, pokud  s nimi bojujeme nebo je potlačujeme. Techniky emoční svobody EFT a FasterEFT jsou výbornými pomocníky k uzdravení negativních emocí a emočních vzorců. Jedná se o jednoduché, logické a praktické metody pro každého, s kterými se může naučit pracovat i laik.

Emoční / mentální / myšlenkové VZORCE

Naši mysl a celý náš život ovlivňují hluboce uložené emoční vzorce  (uváděné také jako systémy přesvědčení, mentální / myšlenkové vzorce, vzorce jednání či chování apod.), které jsme získali převážně do 7 let věku. Jsou uložené v naší podvědomé mysli. Prožíváme je v mysli a následně je více či méně prožíváme i ve fyzickém těle, a to ovlivňuje i naše zdraví.

Prospěšné emoční vzorce nám slouží a pomáhají vést náš život k úspěchu, negativní emoční vzorce nás nepodporují, neslouží nám, často sabotují naše snahy o změnu.

 

Jak na negativní emoční vzorce?

Emoční vzorce jsou hluboko uložené v našem podvědomí a proto často nebývá jednoduché je změnit. Změna obsahuje nové a nové je pro nás nejisté, neznámé a může nahánět obavy. Proto velmi často najdeme důvody, proč raději zůstat např. u svého strachu, než se vydat cestou změny. Moderní psychologické metody využívající výzkumů neurovědy nám cestu změny velmi usnadňují.

S emočními vzorci pracují jak už jsem zmínila metody EFT (emoční svobody), s emocemi pracuje i koučování a systemické konstelace. Síla těchto metod spočívá právě v eliminování negativních zvyků a bloků ve všech oblastech života – práce, peníze, vztahy, zdraví.

Co již nemusíte prožívat ...

bolest – strach – úzkost – zlost – smutek – samotu – žárlivost – bezmoc – vinu – prázdnotu – stres – malé sebevědomí – a další

Co můžete prožívat ...

radost ze života – zdravé sebevědomí – pocit štěstí – zdraví – láskyplné vztahy – bezpečí – úspěch – pocit naplnění  – harmonii –  vnitřní klid – hojnost …

 „Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.  Je přece mnohem snazší změnit sám sebe, než měnit druhé nebo dokonce celý svět.“ Ole Nydahl

Pro náš úspěch je důležité, jak umíme zpracovávat své negativní emoce.

Naučte se pracovat se svými emocemi tak, aby se staly vašimi pomocníky.