Rozvoj komunikačních dovedností

Dobrá komunikace vytváří dobré vztahy. Na dobré komunikaci závisí náš úspěch pracovní, firemní i osobní.

Specializuji se na rozvoj komunikačních dovedností podle těchto metod 

  • podporující (koučující) styl komunikace 
  • komunikace podle NLP (neuro-lingvistické programování) 
  • nenásilná komunikace (dle Marshalla Rosenberga)

Všechny tyto metody komunikace rozvíjejí spolupráci ve stylu win-winpomáhají rozvoji vztahů ve firmě, práci i osobním životě.

V čem jsou tyto komunikační metody unikátní?

Podporující (koučující) styl komunikace

je výhodný v mnoha směrech, protože

  • směřuje k řešení
  • pomáhá druhé straně si uvědomit
  • 1.  co je pro ni důležité, co potřebuje
  • 2.  jak může spolupracovat
  • 3. jak může přispět k řešení

Součástí koučování jsou komunikační dovednosti jako

  • aktivní naslouchání 
  • vnímá řeči těla
  • vnímání, co je důležité pro spolupráci
  • vyzdvihování pozitivního
  • dovednost mluvení s úmyslem
  • rozvoj motivace a vedení lidí
Nenásilná komunikace 

je styl komunikace, který zahrnuje

  • pozorování bez hodnocení
  • poznání pocitů
  • poznání potřeb, které jsou za pocity ukryté a
  • nenásilné vyjádření svých potřeb

Nenásilná komunikace je stylem win-win komunikace. Pomáhá porozumění, spolupráci a rozvoji mírových řešení. 

Efektivní komunikace podle NLP (neuro-lingvistické programování)
  • Komunikační model NLP
  • Filtry vnímání (deformace, vynechávání, generalizace)
  • Budování důvěry s komunikačním partnerem
  • Nahodilý vs. cílený raport – vytváření důvěry a následné vedení rozhovoru
  • Preference myšlení a komunikace – vizuální, sluchové a kinestetické
  • Pohled na komunikaci z různých perspektiv – různé pozice vnímání přináší nové možnosti
  • Věřit si na cestě k úspěchu v komunikaci – (sebejistota, vnitřní klid, radost vytváření kotev)
  • Role našich životních hodnot v komunikaci
  • Jazyk komunikace – využití pro sebeprezentaci (metafory, analogie, analogramy a příběhy ze života)
  • Role typologie v komunikaci

Jakým způsobem můžeme spolu komunikaci zlepšovat?

  • V procesu transformačního koučování, kdy jdete s mou podporou a motivací k svým vybraným cílům. Při koučování vlastní osoby si osvojujete koučovací komunikačních dovedností, které vám pomohou lépe vést lidi i lépe komunikovat v partnerství či rodičovství a rozvíjet dobré vztahy.
  • Sezeními přímo zaměřenými na rozvoj konkrétních komunikačních dovedností

Jaké komunikační dovednosti s klienty nejčastěji rozvíjím?

  • Zvládání obtížných situací v komunikaci
  • Jak správně podávat zpětnou vazbu
  • Asertivita
  • Techniky kladení silných otázek
  • Komunikace vedoucí k řešení
  • Pozitivní komunikace - která slova využívat, která nejsou vhodná
  • Jak komunikovat jazykem druhého
  • Jak si ověřovat pochopení u druhé strany
  • Zásady přímé komunikace
  • Příprava na vyjednávání
  • Jak motivovat druhé
  • Sebeprezentace a řeč těla - vnímání a soulad (postoj, mimika, oční kontakt, gesta, hlas)
  • Aktivní naslouchání
  • Empatie - jak ji využívat v komunikaci
  • Zvládání trémy
  • a další

Jak zlepšit vaše komunikační dovednosti?

5 + 1 kroků k vašemu úspěchu

1. Domluvme si schůzku

2. Definujeme vaše záměry v komunikaci

3. Osvojujete si efektivní komunikační způsoby

4. Probírané komunikační techniky zkoušíte v praxi

5. Podporuji vás a motivuji

+ Sledujeme pokroky

Chcete posunout své komunikační dovednosti?