Rozvoj komunikačních dovedností

Dobrá komunikace vytváří dobré vztahy. Na dobré komunikaci závisí náš úspěch pracovní, firemní i osobní.

Specializuji se na rozvoj komunikačních dovedností podle těchto metod 

 • podporující (koučující) styl komunikace 
 • komunikace podle NLP (neuro-lingvistické programování) 
 • nenásilná komunikace (dle Marshalla Rosenberga)

Všechny tyto metody komunikace rozvíjejí spolupráci ve stylu win-winpomáhají rozvoji vztahů ve firmě, práci i osobním životě.

V čem jsou tyto komunikační metody unikátní?

Podporující (koučující) styl komunikace

je výhodný v mnoha směrech, protože

 • směřuje k řešení
 • pomáhá druhé straně si uvědomit
 • 1.  co je pro ni důležité, co potřebuje
 • 2.  jak může spolupracovat
 • 3. jak může přispět k řešení

Součástí koučování jsou komunikační dovednosti jako

 • aktivní naslouchání 
 • vnímá řeči těla
 • vnímání, co je důležité pro spolupráci
 • vyzdvihování pozitivního
 • dovednost mluvení s úmyslem
 • rozvoj motivace a vedení lidí
Nenásilná komunikace 

je styl komunikace, který zahrnuje

 • pozorování bez hodnocení
 • poznání pocitů
 • poznání potřeb, které jsou za pocity ukryté a
 • nenásilné vyjádření svých potřeb

Nenásilná komunikace je stylem win-win komunikace. Pomáhá porozumění, spolupráci a rozvoji mírových řešení. 

Efektivní komunikace podle NLP (neuro-lingvistické programování)
 • Komunikační model NLP
 • Filtry vnímání (deformace, vynechávání, generalizace)
 • Budování důvěry s komunikačním partnerem
 • Nahodilý vs. cílený raport – vytváření důvěry a následné vedení rozhovoru
 • Preference myšlení a komunikace – vizuální, sluchové a kinestetické
 • Pohled na komunikaci z různých perspektiv – různé pozice vnímání přináší nové možnosti
 • Věřit si na cestě k úspěchu v komunikaci – (sebejistota, vnitřní klid, radost vytváření kotev)
 • Role našich životních hodnot v komunikaci
 • Jazyk komunikace – využití pro sebeprezentaci (metafory, analogie, analogramy a příběhy ze života)
 • Role typologie v komunikaci

Jakým způsobem můžeme spolu komunikaci zlepšovat?

 • V procesu transformačního koučování, kdy jdete s mou podporou a motivací k svým vybraným cílům. Při koučování vlastní osoby si osvojujete koučovací komunikačních dovedností, které vám pomohou lépe vést lidi i lépe komunikovat v partnerství či rodičovství a rozvíjet dobré vztahy.
 • Sezeními přímo zaměřenými na rozvoj konkrétních komunikačních dovedností

Jaké komunikační dovednosti s klienty nejčastěji rozvíjím?

 • Zvládání obtížných situací v komunikaci
 • Jak správně podávat zpětnou vazbu
 • Asertivita
 • Techniky kladení silných otázek
 • Komunikace vedoucí k řešení
 • Pozitivní komunikace - která slova využívat, která nejsou vhodná
 • Jak komunikovat jazykem druhého
 • Jak si ověřovat pochopení u druhé strany
 • Zásady přímé komunikace
 • Příprava na vyjednávání
 • Jak motivovat druhé
 • Sebeprezentace a řeč těla - vnímání a soulad (postoj, mimika, oční kontakt, gesta, hlas)
 • Aktivní naslouchání
 • Empatie - jak ji využívat v komunikaci
 • Zvládání trémy
 • a další

Jak zlepšit vaše komunikační dovednosti?

5 + 1 kroků k vašemu úspěchu

1. Domluvme si schůzku

2. Definujeme vaše záměry v komunikaci

3. Osvojujete si efektivní komunikační způsoby

4. Probírané komunikační techniky zkoušíte v praxi

5. Podporuji vás a motivuji

+ Sledujeme pokroky

Chcete posunout své komunikační dovednosti?