"Živé pánevní dno" ´= zdravé a pružné

Oživení pánevního dna a vědomé propojení

naší pánve s tělem, emocemi a naší energií

Proč by nás mělo zajímat naše pánevní dno?

Ženská pánev je zdrojem naší vitality, živosti, pohyblivosti, ženskosti a rozkoše. Kromě kostí tvoří spodek pánve soustava svalů pánevního dna, která při západním způsobu života velmi trpí. Jde o složitou skupinu svalů, které si většinou neuvědomujeme, v jaké je máme kondici. Přitom pánev je spojena s naší vnitřní energií, vitalitou a ženstvím a zdravé pružné pánevní dno otevírá stavidla ženskosti, cítění, jemnosti, živosti a radosti.

Pánevní dno je velmi náchylné k ztrátě pružnosti a energie při nezdravém způsobu života. Často dochází k ochabování pánevního dna při sedavém zaměstnání, stresech, po těhotenstvích a porodech, kdy bylo pánevní dno už v nedobrém stavu silně zatíženo. Některé ženy však reagují na stres naopak zatuhnutím, stažením a potřebují pánevní dno nejdříve uvolňovat.

S čím vám workshop "Živé pánevní dno“ pomůže:
 • zlepší stav vašeho pánevního dna a pánve
 • prevence či léčba úniku moči
 • dát se do kondice po porodu, po gynekologických operacích
 • při bolestech v zádech
 • při funkční neplodnosti pomůže aktivovat tělo
 • při problémech v sexuální oblasti
 • rozhýbe vám PC sval – tzv.“sval lásky“, energetickou pumpu pánve
 • vhodný pro ženy s nízkou hladinou hormonů
 • doporučuje se pro každou ženu v menopauze
Co vás čeká?
 • seznámení s pánví a pánevním dnem teoreticky i prakticky
 • cvičení na oživování pánve v mnoha rovinách
 • aktivní propojování pánve s 6 oblastmi těla pro rozvoj zdravé spinální dynamiky pánevního dna (viz poznámka níže)
 • otvírání energie pánve a pánevní pumpy
 • práce s PC svalem – tzv. „svalem lásky“
 • odpočinek, jemné cvičení, napojení na sebe sama

Poznámka: Pánevní dno je třeba cvičit ne izolovaně, ale v propojení s 6 oblastmi těla, aby se vám pánevní dno „napojilo“ na ostatní hluboké svalové systémy těla. 

Co se děje pokud není pánevní dno v kondici?

Pokud není pánevní dno v dobré kondici, objevují se v našem těle časem různé už viditelné potíže: pokles vnitřních orgánů, únik moče – zprvu např. jen při zakašlání, poskoku, ale tyto obtíže se často zvětšují a většinou pro ně nenacházíme zdravé přírodní metody řešení. Lékaři nám doporučí většinou jen cvičit přerušování močení a Kegelovy cviky. A tady vzniká zásadní problém – cvičení se svěrači močové trubice je něco ZCELA JINÉHO než cvičení s pánevním dnem.  Ano čtete správně. pánevní dno jsou zcela jiné svaly než svěrače.  |Ani Kegelovy cviky nejsou ty pravé. Stejně tak cvičení Ašvini mudry z jógy (stahování konečníku ) nám nepomůže k zdravému pánevnímu dnu. A nepomůže ani nesprávné cvičení Mulabhara bandhy, která při správném provedení nepracuje primárně se svěrači.  Pánevní dno není ani jen o procvičování stahování pochvy

Co tedy přesně tvoří pánevní dno?  Není to tak jednoduché se naučit 3 vrstvy pánevního dna najít, začít cítit a pracovat s nimi. Proto jsem pro Vás připravila můj praktický kurz, kde se krok po kroku naučíte objevit živost své pánve a pánevního dna. Vysvětlíme si něco teorie a pak budeme prakticky jemně objevovat svaly a energii ve své pánvi.

 

JAK pánevní dno procvičovat?

JAK cvičit pánevní dno je VELMI důležité. Nejde nám totiž o „posilování pánevního dna“. Potřebujeme začít své pánevní dno vnímat, cítit a jemně oživovat – procvičovat. Otevřít cítění a energii naší pánve.  Cílem totiž není „pevné pánevní dno“ale ZDRAVÉ PÁNEVNÍ DNO, které je NE pevné a ztuhlé, ale PRUŽNÉ.  A toho docílíme pouze  jemným vědomým procvičováním správných svalů, uvolňováním, dýcháním a citlivým vnímáním a rozhýbáváním energie pánve.  

To kam chceme na konci cesty dojít je UMĚT pánevní dno SPRÁVNĚ ZAPOJIT při běžných denních činnostech – při chůzi, stání, sedění, skákání, kašláni, zvedání břemen atd. Není to vůbec o tom muset cvičit už natrvalo – je to o oživení svalů pánve, abyste svou pánev cítila a pánevní dno zapojovala při nošení tašek, zvedání dětí, při vašem sportu atd. – teprve pak budete se svým pánevním dnem propojena a budete ho mít ve zdravé kondici. Abyste toto uměla, je třeba naučit se používat svaly pánevního dna jako součást řetězce svalů hlubokého stabilizačního systémem těla – tzn. propojit svaly pánevního dna s hlubokými svaly břišními, pohyblivou bránicí a hlubokými svaly zádovými. A o tom je můj kurz. 

Pokud věnujete čas pro oživení a propojení své pánve s tělem, odmění se vám dobrým a zdravým pocitem nejen pánevní dno a pánev, ale i vaše záda, břicho a zlepší se vaše prožívání sebe jako ženy a váš sexuální život.

Pojďte vykročit na cestu objevování své živé a pružné pánve, ráda vás naučím to, co jsem sbírala mnoho let objevováním při studiu anatomie, fyziologie, v józe, tantře, zkoušením, chybováním a tříbením názorů, utřiďováním teoretických i praktických zkušeností.

                                                           Těším se na vás 🙂

Průběh programu workshopu:

 • Miniteorie o anatomii pánve a pánevního dna
 • Přístup k pánevnímu dnu z pohledu západní a východní medicíny
 • Objevování 3 vrstev pánevního dna – jemné vědomé vnímání, uvolňování a procvičování
 • Objevování 3 vrstev pánevního dna – jemné vědomé vnímání, uvolňování a procvičování
 • Rozlišování vrstev v pánvi – uvědomování, že pánevní dno nejsou svěrače
 • 3 roviny pánevního dna – fyzická, emoční – emoční pancíř pánevního dna, energetická
 • Jak pracovat s emocemi, aby nám dodaly energii
 • Objevování dýchání pánevním dnem
 • Propojení pánve se 6 oblastmi těla, které s pánevním dnem souvisí
 • Otvírání energie pánve
 • vhodný pro ženy s nízkou hladinou hormonů
 • Míšní dýchání pro rozvoj energie pánve
 • Objevování PC svalu – tzv. „svalu lásky“

Individuální workshop Živé pánevní dno

Cena za 3 hod (180 min ) nebo 2 x 90 min výuky cviků na míru

Praha 5 - Anděl, Ostrovského 3

2 400 Kč

Ano, chci sestavu na míru!