Individuální konstelace pro rozvoj podnikání

Systemické konstelace 

prožitková metoda pro sebepoznání a seberozvoj 

Co jsou konstelace?

Konstelace jsou metodou, která se dívá na vybrané téma (vztahy, problém, přání, cíl, peníze, práce, firma) v rámci celého systému a s prvky systému pracuje pomocí zástupců. V případě individuálních konstelací pomocí klienta, konsteláře a předmětů. V případě skupinových konstelací jsou jako zástupci využívání lidé ve skupině.

Metoda umožňuje vhled do celého systému – vnímat a řešit vztahy mezi jednotlivými prvky systému. Pomáhá zjistit odkud pochází klientovy problémy, kde je klient zapleten do širšího systému vazeb a uvidět souvislosti i to co nás brzdí. Jde o velmi silnou metodu, která se dotýká samého jádra věci.

Konstelace vychází z šamanských technik a z práce Berta Hellingera – německého psychoterapeuta.

Konstelace se nazývají systemické díky pohledu na celý systém a název rodinné se užívá z důvodu, že témata a to i pracovní, peněžní se většinou nějakým způsobem dotýkají i původní rodiny.  Metoda je unikátní, neboť pracuje i s tím, co si neseme z minulých generací a co nás často silně ovlivňuje nevědomě.

V čem mi mohou konstelace pomoci?

Konstelace pro ROZVOJ PODNIKÁNÍ - nejčastější témata

HOJNOST, BOHATSTVÍ A PENÍZE – jak se otevřít bohatství, co brání toku mých peněz, jak si dovolit mít vysoké příjmy, jak vnímat peníze jako „čistou energii“ ne jako „špatné“ „špinavé“, změnit přesvědčení  „vydělávat peníze je těžké“, peníze  jako  odraz  mé  sebe-hodnoty, kde jsou vaše peníze

STRACHY – podnikáním se neuživím, jiní jsou šikovnější, strach říci si o více peněz

POTENCIÁL – vidět co umím a co mohu nabídnout, jak se mohu prodat, být ve flow

PODNIKÁNÍ – otevřít se podnikání, podnikat s lehkostí, oprostit se od názorů rodiny, že podnikání „je špatné“ – „nemůžeš se tím uživit“, „musíš tvrdě pracovat“ apod., věřit svému podnikání, naladit se na úspěch, umět zdravě využívat v podnikání ženský a mužský princip, vyčerpání z podnikání

ROVNOVÁHA – změnit workoholismus, rovnováha mezi podnikáním, rodinou a časem pro sebe apod.

PRODEJ – odvaha jít s kůží na trh, změnit přesvědčení „nabízet sama sebe je hloupé“, nebo přesvědčení „neukazuj se ... lepší je nevyčnívat“, naladit se na úspěch

ROZVOJ KREATIVITY – rozpustit kreativní bloky, posílit sebedůvěru, snadno prezentovat, prodávat

Co si vybrat raději – individuální či skupinovou konstelaci?

  • To zda si vyberete konstelace skupinové nebo individuální je zcela na vás. Nedá se říci, který ze způsobů je lepší či účinnější. Každému vyhovuje něco jiného.
  • V případě individuálních konstelací budeme pracovat já a vy pomocí předmětů a stavěním se na místa, které předměty zastupují.
  • V případě skupinových konstelace se vybírají za zástupce lidé ze skupiny. Na skupinových konstelacích vás obohatí i stání v „rolích“ v konstelacích jiných lidí. Často stání v „rolích“ v konstelaci druhého člověka nám přinese stejné obohacení jako naše vlastní konstelace.

Individuální konstelace

Pokud se rozhodnete pro individuální konstelaci, za zástupce se používají předměty či papírky, karty. Konstelace se staví ve 2 a konstelář si stoupá za zástupce v konstelaci. Individuálníí konstelační přístup je pro některé klienty daleko přijatelnější a výsledný „efekt“ je srovnatelný s klasickou konstelací se zástupci - lidmi. Individuální konstelace jsou vhodné zejména k nahlédnutí a pochopení důvěrných problémů, pro osoby, které z jakéhokoliv důvodu nechtějí své problémy  řešit ve skupině, v případě nutnosti okamžité pomoci aj.

Konstelace pomáhají porozumět širším vlivům, které na nás působí.


Doporučení pro konstelace: Metoda konstelací pracuje s fakty, proto doporučuji, zjistit si co nejvíce informací o své původní rodině. Je dobré si zjistit zda v generacích před námi, byly některé osoby s těžkým osudem, předčasným úmrtím, osoby o nichž rodina raději nemluvila, nešťastné lásky, potraty, velké negativní události jako zkonfiskování majetku apod. Stačí i jen vědět / tušit, že něco takového v rodině bylo, aniž víte podrobnosti. Pokud informace nemáte, nevadí, pracovat se dá i tak. Máte-li již novou rodinu, bude přínosné si zjistit informace také o rodině vašeho partnera/manžela či partnerky/manželky.

 

UPOZORNĚNÍ KE KONSTELACÍM: Konstelace mohou být emočně náročné a proto je vhodné vymezit si po konstelacích dostatek času pro vstřebání pocitů a prožitků a pro odpočinek těla i mysli.
 

Individuální byznys KONSTELACE

Individuální byznys KONSTELACE

2 - 2,5 hod

plné pozornosti pro vás a váš byznys

4.900 Kč


Chcete-li se objednat na osobní konstelaci 

(ne byznys konstelaci)

platí pro ní jiný ceník ...

Přejděte na můj druhý web www.umenizitnaplno.cz

UPOZORNĚNÍMetody, které používám, nejsou náhradou za lékařskou ani psychoterapeutickou péči, nedoporučuji tedy v žádném případě vysazovat stanovenou léčbu lékařem či psychoterapeutem, ani vysazovat předepsané léky. Se zlepšením stavu lze snižovat léky, popř. měnit léčbu POUZE s výslovným rozhodnutím a souhlasem vašeho ošetřujícího lékaře nebo psychoterapeuta.