Můj přístup při práci s klienty

Jak pracuji s klienty?

Při své práci využívám následující přístupy a nástroje:
 • Zachovávám diskrétnost
 • Využívám celostní (holistický) přístup 
 • Metody neurokoučinku
 • Klíčové kompetence podle ICF – Mezinárodní federace koučů (nejsem jejím členem)
 • Neuro-lingvistické programování (NLP)
 • Zaměření na řešení na principech Miltona Ericksona a „Solution Focused Brief Therapy“ – SFBT
 • Model CREATE a GROW
 • Pozitivní zpětná vazba
 • Komunikační dovednosti dle NLP 
 • Komunikační metodu Nenásilná komunikace
 • Nástroje k využití intuice
 • Mentální trénink
 • Myšlenkové mapování
 • Různé nástroje z psychologie, andragogiky, teambuildingu
 • Techniky z jógy

Ke každému klientovi přistupuji individuálně a podle jejich potřeb. Na základě dohody si spolu stanovíme formu poradenství nebo koučování.

Můj přístup je založen na otevřených otázkách, intelektuální práci, ale též na všímavosti, focusingu a práci se systemickým přístupem, myšlenkovými mapami, vizualizací. Rozvíjím své klienty také k nalézání vlastních nových, nečekaných řešení, s možností využívat ke změně všech dostupných vnitřních zdrojů klienta.

Pracuji s nástroji

podporujícími …
 • transformaci a změnu
 • procesy učení. vnímání reality
 • porozumění emocím a pocitům – rozvoj schopností, intuice
 • soustředění pozornosti
 • vaši jedinečnost, tvořivost
napomáhajícími …
 • mobilizaci vVaší odvahy
 • hledání a využívání vnitřních zdrojů, motivaci ke změně
 • „myšlení bez přemýšlení“
 • objevování nových úhlů pohledu, vlastních (dosud nevyšlapaných) stezek, cest, směrů a cílů
otevírajícími …
 • přístup k autentickým odpovědím
 • rozpoznávání a překonávání překážek na vaší cestě

Každý klient/firma jsou jedineční a tak pro něj vybírám ta nejlepší řešení z různých metod, s kterými pracuji.