Můj přístup při práci s klienty

Jak pracuji s klienty?

Při své práci využívám následující přístupy a nástroje:
 • Zachovávám diskrétnost
 • Využívám celostní (holistický) přístup 
 • Klíčové kompetence podle ICF – Mezinárodní federace koučů (nejsem jejím členem)
 • Neuro-lingvistické programování (NLP)
 • Zaměření na řešení na principech Miltona Ericksona a „Solution Focused Brief Therapy“ – SFBT
 • Model CREATE a GROW
 • Pozitivní zpětná vazba
 • Komunikační dovednosti dle NLP 
 • Komunikační metodu Nenásilná komunikace
 • Nástroje k využití intuice
 • Mentální trénink
 • Myšlenkové mapování
 • Práce s emocemi a jejich propojením na zdraví – energetická psychologie – metody EFT a FasterEFT, Matrix Reimprinting, prvky kineziologie One Brain
 • Systemické konstelace – individuální, skupinové – rodinné, podnikové, asociační terapie
 • Různá cvičení z psychologie, pedagogiky, andragogiky, teambuildingu
 • Práce s tělem, dechem a energií
 • Techniky ze šamanského přístupu – konstelační práce
 • Techniky z jógy a tao

Ke každému klientovi přistupuji individuálně a podle jeho potřeb. Na základě dohody si spolu stanovíme formu konzultace nebo koučování s koučovacím plánem či plán seminářů.

Můj přístup je založen na otevřených otázkách, intelektuální práci, ale též na všímavosti, focusingu a práci se systemikou, konstelacemi a myšlenkovými mapami, vizualizací, prostorem, pocity, dechem, energií a s tělesnými markery pro nalézání nových, nečekaných řešení, s možností využívat ke změně všech dostupných vnitřních zdrojů klienta. 

Pro centra a firmy připravuji workshopy a přednášky také na míru.

Pracuji s nástroji :
podporujícími …
 • transformaci a změnu
 • procesy učení. vnímání reality
 • porozumění emocím a pocitům – rozvoj schopností, intuice
 • soustředění pozornosti
 • vaši jedinečnost, tvořivost
napomáhajícími …
 • mobilizaci Vaší odvahy
 • hledání a využívání vnitřních zdrojů, motivaci ke změně
 • „myšlení bez přemýšlení“
 • objevování nových úhlů pohledu, vlastních (dosud nevyšlapaných) stezek, cest, směrů a cílů
otevírajícími …
 • přístup k autentickým odpovědím
 • rozpoznávání a překonávání překážek na Vaší cestě

Každý klient je jedinečný a tak pro něj vybírám ta nejlepší řešení z různých metod, s kterými pracuji.

UPOZORNĚNÍMetody, které používám, nejsou náhradou za lékařskou ani psychoterapeutickou péči, nedoporučuji tedy v žádném případě vysazovat stanovenou léčbu lékařem či psychoterapeutem, ani vysazovat předepsané léky. Se zlepšením stavu lze snižovat léky, popř. měnit léčbu POUZE s výslovným rozhodnutím a souhlasem vašeho ošetřujícího lékaře nebo psychoterapeuta.