Pojmy v podnikání a marketingu

Slovníček pro začínající a mírně pokročilé podnikatelky

Pro  lepší  orientaci  jsem  pro  vás  připravila  malý  slovníček  základních  marketingových  a prodejních pojmů -  seřazeno podle abecedy.

Blog

Blog je webová stránka obsahující příspěvky - většinou články. Můžou na ní být i videa, audia. Pro videa se někdy používá název vlog.

Cílová skupina

Cílová skupina označuje skupinu osob nebo firem, kterou chceme oslovit oslovit se svou službou/produktem. Cílovou skupinou můžou být třeba předškolní děti, ženy na mateřské, podnikatelky apod. Cílovou skupinu přdstavuje soubor všech vašich ideálních zákazníků

Copywriting

Copywriting je psaní textů podle marketingových zásad, tak aby přitáhly zákazníky. Jde např. o psaní textů na web, nadpisů, sloganů, článků, letáků, reklam, ...

Databáze kontaktů

Díky magnetu zdarma získáte e-mail klienta do databáze a můžete s ním dále marketingově pracovat - posílat mu newslettery apod.

Ideální zákazník

Ideální zákazník je někdo, kdo je nejvíce vhodným kandidátem pro nákup vaší služby/produktu. Pro každý produkt může existovat jiný ideální zákazník.

Kampaň

Kampaň je soubor činností k propagaci značky (brandu) nebo určitéhoproduktu. Kampaň má svůj začátek a konec. Po té vyhodnocujeme její přínos. Obsahuje např. reklamu, magnet zdarma, e-mailingovou komunikaci a prodej produktu.

Konverzní poměr

Konverzní poměr je procentuální vyjádření počtu lidí, kteří provedli námi požadovanou akci - stáhli si e-book, koupili službu, registrovali se na webniář apod. Konverzní poměr jste různý podle oboru.

Konzistentní komunikace

Chceme-li uspět, potřebujeme být ve své propagaci konzistentní - v tématu, času i vizuálu. Zaměřit se na nějaké hlavní téma, aby si vás s ním zákazníci mohli začít spojovat. - Časová konzistence znamená dávat o sobě vědět pravidelně nebo pravidelně ve vlnách. Konzistentce ve vizuálu znamená používat logo, firemní barvy, fonty apod.

Magnet

Magnet je produkt zdarma, ktetý vyměňujeme za e-mail zákazníka, abychom s ním mohli dále komunikovat přes e-mail a lákat ho na prodej. Bývá to nejčastěji e-book, dále audio, video nebo kombinace.

Marketing

Marketing je soubor činností na získání platících zákazníků. Např. sem můžeme zahrnout reklamu, magnet zdarma, články, SEO atd. Zabývá se zkoumáním, pochopením a vyvoláním potřeb zákazníků, vzbuzením jejich pozornosti až po prodej.

Marketingový plán

Marketingový plán je dokument, kde plánujeme marketingový obsah - články na web, příspěvky na sociální sítě, reklamu a další marketignové aktivity pro následující období. Marketingový plán se zpracovává na základě marketingové strategie.

Marketingová strategie

Marketingová strategie obsahuje celý koncept kroků, analýz, nástrojů, nápadů a konkrétních aktivit, které vedou ke zviditelnění značky nebo firmy na trhu. Může k tomu využít marketing na sociálních sítích, webu a podobně. Jedná se vlastně o souhrn všech marketingových aktivit na jednom místě.

Niche (nika)

Pokročilý marketingový pojem - specifický segment cílové skupiny. Můžeme zaměřit svůj marketing na své niche - klienty, kteří jsou hodně specifičtí a na trhu může být výhodné oslovit právě je.

Obsahový marketing

Soustředí se na vytváření obsahu, který je zajímavý a nějakým způsobem přínosný pro stanovenou cílovou skupinu. Jde o obsah na webu, soc.sítích, ve videích atd.

Personalizace komunikace

Personalizace znamená přizpůsobení (nejčastěji) nějaké webové stránky, rozesílaných mailů a nabídek potřebám konkrétní osoby. Příklad - děláte jógu a masáže a klient se zajímá jen o masáže, tak mu personalizujete komunikaci jen na masáže. Můžete se občas zmínit, že děláte i jógu, ale většina komunikace bude o masážích.

Prodejní automatizace

Nástroje pro prodejní automatizaci dokáží provádět úkoly, které jinak musíme dělat ručně: Jde o odesílání e-mailů, rozšiřování databáze, shromažďování dat, příjetí objednávky, vystavení faktury apod. Tyto nástroje tak fungují jako komplexní pomoc při online prodeji a budování dobrého jména vaší značky.

Prodejní stránka

Prodejní stránka je webová stránka používaná k prodeji produktu nebo služby

Prodejní trychtýř

Prodejní trychtýř (sales funnel) je série fází, kterými uživatel prochází od chvíle, kdy dorazí na váš web, dokud se nestane platícím zákazníkem.

Produkt

Produkt je cokoli, co lze na trhu nabídnout, co získá pozornost, co může uspokojit přání nebo potřebu zákazníka. Produktem může být služba, on-line produkt, výrobek.

Pyramida produktů

Je to model uspořádání ceníku nebo produktů, Od nejjednodušších produktů po ty nejdražší. Jednodušší produkty pomáhají budovat důvěru zákazníků a postupně směřovat k těm dražším.

SEO

SEO je optimalizace stránek pro vyhledávače. Pomáhá najít vaše stránky, když lidé vyhledávají na netu podle klíčových slov.

Vizuál

Pro budování značky (brandu) je důležité dodržovat na všem, co je viditelné pro klienta jednotný vizuál - barvy, logo, fonty apod. Pomáhá to zákazníkovi vás poznat a odlišit.

Značka (brand)

Značka je most mezi podnikatelem a zákazníkem. Značka lidem usnadňuje pamatovat si a předávat zkušenosti a asociace s výrobkem nebo službou, kterou značka zastupuje. Je to souhrn povědomí o vaší firmě i o vás jako podnikatelce.
Psát blog je skvělá prodejní strategie. Jasně, obnáší to osvojovat si dovednost psaní kvalitních článků, které vaše čtenáře zaujmou a…
Obsahový marketing (anglicky content marketing) je způsob vaší prezentace, kdy dáváte klientovi zdarma hodnotný obsah, který ho zaujme. A díky…
Tento článek je pro podnikatelky, kterým byznys už funguje a chtějí ho posunout na vyšší úroveň. Co potřebujete udělat pro…